СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Измене и усклађивање општинских одлука

На седници Скупштине општине Стари град, одржаној 23. фебруара, усвојени су предлози за измене и допуне Одлуке о организацији и раду органа општине Стари град. Измене се тичу начина закључивања уговора са потенцијалним менаџером општине и постављањем главног архитекте општине. Наиме, за склапање уговора са општинским менаџером није потребно мишљење Скупштине општине. Ово је само усклађивање поменутог општинског акта са одлуком Уставног суда и његовом оценом да је тај посао у искључивој надлежности градоначелника (за град), односно председника општине. Одлука је допуњена описом послова који се стављају у задатак евентуалном општинском менаџеру или главном архитекти општине.

На овој седници дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Стари град” разрешени су Душан Кузмановић, због престанка радног односа у Јавном предузећу и Миодраг Миловановић, који је био представник оснивача и који је поднео оставку на дужност члана. За нове чланове Управног одбора именоване су Вера Илић, дипломирани правник, као представник запослених и Драгана Тепшић, самостални уметник, која је представник оснивача – општине Стари град.