СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Седница Скупштине општине Стари град

Расправа о прошлогодишњем раду

Прва седница Скупштине општине Стари град у тек реновираној и адаптираној скупштинској сали, која је одржана 11. маја, била је посвећена извештајима о прошлогодишњем раду. На дневном реду нашли су се извештаји о активности Скупштине и њених радних тела, председника општине и Општинског већа, Општинске управе и Јавног правобранилаштва, као и извештај о раду Јавног предузећа “Пословни простор општине Стари град”.

Један од најзначајнијих прошлогодишњих аката Скупштине била је Одлука о организацији општинске управе, којом је утврђена нова структура одељења и служби и њихови задаци. Значајна скупштинска одлука, поред осталог, било је оснивање Јавног предузећа Спортско-рекреативни пословни центар “Милан Гале Мушкатировић”, као и одлука о приступању изради локалног еколошког акционог плана. Одборници су били покретачи више иницијатива у вези са улагањем средстава у обнову школских зграда, ревитализацију фасада, заштиту животне средине, превентивну здравствену заштиту деце, у вези са заштитом старих и решавањем многих комуналних проблема. Током прошле године Скупштина општине је одржала пет седница, док је Општинско веће заседало 47 пута.

На овој седници Скупштине верификоване су промене у одборничком саставу, као и промене у саставу Општинског већа. Одборници Радоје Прица и Милош Дамјановић, поднели су оставке, обојица са изборне листе Демократске странке – Борис Тадић. Нови одборници у Скупштини општине са ове листе су Оливера Ћурчић Милошевић и Мирјана Дамјановић. Оставку на функцију члана Општинског већа поднео је Ненад Петковић, биран у Веће из реда грађана. За новог члана Општинског већа Старог града изабран је Ђорђе Ристић, дипломирани инжењер архитектуре.