ЕКО РАДИОНИЦЕ ЗА МАЛИШАНЕ

Савет за екологију СО Стари град од 2000 године организује радионице у школама и вртићима на територији општине. У сарадњи са невладиним организацијама БЕЦ-ом и Еко центром, ове године радионице се одржавају од 17. априла до 10. маја у свим основним школама и вртићима на територији општине Стари град. Едукацијом је обухваћено око 1500 деце, а овом приликом повод је дан Планете 22. јун. Једну такву радионицу у ОШ ”Браћа Барух, 4. маја је посетио Миомир Билбија, члан општинског већа Старог града.

У оквиру пролећних радионица третира се Одрживи развој и овог пута у обухваћен је опис компоста, за ту прилику урађен је и плакат како би се и сликовито деци објаснио начин компостирања. Јесење радионице баве се појмом Рециклаже, и том приликом се деци објашњава које врсте отпада постоје и како се оне могу поново употребити.

Овакав начин рада у школама који иначе није предвиђен планом и програмом Министарства просвете, врло је лепо прихваћен како од стране ђака и деце у вртићима тако и наставног особља, јер су теме које се обрађују на овакав начин, за малишане потпуно нове. У оквиру радионица, које су интерактивног карактера, деци предшколског узраста у вртићима и другог разреда основних школа, на приступачан начин се објашњава значај човека у природи и њеном очувању.

Савет за екологију општине Стари град уз сагласност и подршку општинског руководствa, на овакав начин жели да едукује децу од најранијег узраста о значају заштите животне средине, јер се у том периоду стиче прави однос према заштити животне средине и околини и њеном значају за човека.