СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Помоћ здравству, школству…

На седници општинског већа одржаној 9.11. 2006. године, покренут је поступак за доделу уговора о јавној набавци радова на ревитализацији и рестаурацији фасада у Сребреничкој улици број 3, у оквиру опредељења општине Стари град за уређењем амбијенталних средина.
Приведен је крају и поступак јавне набавке за седам стоматолошких столица за дечју стоматолошку заштиту Дома здравља ”Стари град”. Уговор за набавку додељен је предузећу ”Ортодент” д.о.о. из Ниша а вредност ове донације је 6.459.320,00 динара са ПДВ-ом.
Ректорату Београдског универзитета, за набавку дигиталне електронске централе, из општинског буџета додељено је 1 700 000 динара. У цену су укључени и пратећа опрема и монтажа.
Трговачкој школи је додељено 1.800.000 динара за извођење грађевинско-занатских радова у сутерену школе, а Електротехничкој школи ”Стари град” – 80. 400 динара за покриће трошкова организовања семинара ”Средина за учење и интерактивне методе”, намењеном за 30 учесника
Поред тога, за набавку 20 школских клупа и 40 столица, Математичкој гимназији је додељено 120 000 динара.