СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа одржаној 16. новембра, одлучено је да се закључи уговор са предузећем за производњу и трговину “Топлице дрво”, из Београда , које ће бити извођач грађевинско-занатских радова на згради балетске школе “Лујо Давичо”. Предвиђени у подруму школе, дворишту и светларнику као и санација мокрих чворова у вешерају. Вредност ових радова са порезима је 7.493.000 динара а рок завршетка радова је 30 дана.
У току је поступак јавне набавке и прихваћена је конкурсна документација, за рестаурацију фасаде у Сребреничкој 3. Вредност ових радова је 2.041.427. динара без пореза. Средства за ову јавну набавку обезбеђена су из буџета наше општине.
Из буџета општине Стари град обезбеђено је и 400.000 динара без пореза, за израду пројекта рестаурације и ревитализације фасаде зграде Музеја науке и технике у Скендер Беговој 51.
На овој седници одлучено је да се у оквиру дела за Заштиту животне средине, додели 162.200 динара за куповину осам контејнера за староградске основне школе.
Општина Стари град послала је градском Секретаријату за саобраћај и ЈКП ”Београд пут списак улица за које се очекује да ће бити рађене током 2007.
На списку се налазе следеће улице: Дубровачка, Цетињска, Чубрина, Далматинска, Ђуре Даничића(до Шафарикове), Миће Поповића(до Светозара Милетића),сквер угла Булевара деспота Стефана-Дринчићеве-Цариградске и Гундулићевог венца, Стевана Сремца, Книћанинова, Косанчићев венац и Дунавска.