СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Помоћ установама образовања

На седници Општинског већа Старог града одлучено је да се Београдском електронском форуму ( БЛЕФ) одобре средства у износу од 150.000 динара за организовање београдског летњег фестивала. У организацији «Југоконцерта» у Београду ће 13. јуна Филхармонијски оркестар Миланске скале одржати концерт у Центру Сава и тим поводом општина Стари град је упутила помоћ у износу од милион динара.
Музеј примењених уметности планира да крајем године објави други број Зборника Музеја и у ту сврху, општина је одлучила да Музеју примењених уметности упути помоћ у износу од 330.000 динара.
За извођење молерско – фарбарских и електро радова , као и радова на мокрим чворовима и на тераси вртића «Теразије», општина је одлучила да са 1.985.000 динара помогне поменуте радове.
Физичком факултету је одобрена помоћ у износу од 1.100.000 динара за опремање студентске рачунарске лабораторије, док је Филолошком факултету одобрена помоћ за набавку 15 персоналних рачунара. Вредност набавке процењена је на 850.000 динара.
За пружену помоћ и подршку у организовању 46. међународних сусрета студената електротехнике «Електријада 2006», Студентска унија Електротехничког факултета доделила је захвалницу општини Стари град.