СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Помоћ школству, здравству и Дечјем октобарском салону

На данашњој седници Општинског већа старог града одлучено је да се ОШ ”Браћа Барух” одобри из буџета 190 000 динара за поступак јавне набавке 10 школских табли, телефонске централе и поправку клавира.
Такође, ради набавке по 30 школских клупа, столица и ормарића, по једне наставничке катедре са столицом, школског ормана и троделне учитељске табле, ОШ Дринка Павловић припало је је 220 000 динара за који ће такође, школа спровести поступак јавне набавке.
Првој економској школи одобрено је 600 000 динара за реконструкцију електричне инсталације на објекту школе.
Ради извођења грађевинских, грађевинско-занатских и инсталерских радова на адаптацији постојеће просторије за смештај рендгенске опреме коју је летос купила општина Стари град, Дому здравља Стари град припало је 2 000 000 милиона динара.
Ради покрића дела организовања овогодишњег 41. Дечјег октобарског салона, одобрено је 50 000 динара за штампање плаката, позивница и поставку техничке опреме. Ова код нас најпознатија манифестација дечје уметности ове године је посвећена Николи Тесли а поред малишана из Србије, Црне Гора, наших школа на Косови и Метохији, учествују и деца из иностранства