РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ: ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ 2022. КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

На основу Jавног позива за пријављивање кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, објављеног 24. јуна ове године на порталима www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs ,  као и обављеног тестирања и разговора са кандидатима на основу Ранг листе (са заказаним терминима), Републички завод зa статистику (РСЗ) објављује Прелиминарну ранг листу кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године који се позивају на обуку:

РЗС – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ 2022. КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

НАПОМЕНА: Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор.

Рок за улагање приговора на прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова.

Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова.

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Из РСЗ-а напомињу да су сви кандидати који су позвани на тестирање и разговор били дужни да Пописној комисији предају прописану документацију

Пописна комисија је дужна да комплетну конкурсну документацију чува до завршетка Пописа и да са њом поступа у складу са додатним упутствима Завода.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

НАЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику објавио је 15.јула ове године да ће ангажовати око 15.000 пописивача за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године у Републици Србији.

Јавни позив за пријаву кандидата биће објављен 22. јула 2022. године.

Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво попуњавањем електронске пријаве која ће бити доступна на сајту Републичког завода за статистику (stat.gov.rs) и на сајту Пописа (popis2022.stat.gov.rs), у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године.