РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД VI-XII 2014.

Комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, на основу спроведеног конкурсног поступка, дана 01.12.2014. године, донела је одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу, за финансирање пројеката невладиних организација из буџета Градске општине Стари град за период од VI-XII 2014. године, који испуњавају услове конкурса. Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине у року од три дана од дана објављивања исте на сајту Градске општине (01.12.2014.)

Ранг листа пријављених са одобрених средствима