РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2014. ГОДИНИ

Комисија за спровођење Конкурса спортских манифестација и програма спортских организација из буџета Градске општине Стари град у 2013. години, донела је 04.03. 2013. године Одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника са одобреним новчаним износима по Јавном конкурсу који испуњавају услове конкурса. Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине Стари град у року од 3 дана од дана објављивања исте на сајту Градске општине (04.03.2014).

Ранг листу можете погледати овде