РЕСТАУРИРАНА ФАСАДА У ЦАРА ДУШАНА 92

Улична фасада зграде у Цара Душана 92 потпуно је ревитализована. Овај објекат, познатији као „Кућа трговца Љубомира Јаковљевића”, саграђен је 1939. године, према пројекту архитекте Василија Гончарова. Ова четвороспратна зграда пословно-стамбене намене, са фасадом у духу модернизма, представља типичан пример београдске архитектуре тридесетих година 20. века. Објекат се налази у оквиру целине „Стари Београд”, која ужива статус претходне заштите. Конзерваторски надзор радова обавио је Завод за заштиту споменика културе града Београда.