НОВИ КОНКУРС ЗА ТЕЗГЕ И НЕЗАПОСЛЕНИМА БЕСПЛАТНО МЕСТО ЗА АПАРАТ ЗА КОКИЦЕ

Комисија Већа Градске општине Стари град расписала је конкурс за одређивање четири корисника места за коришћење једног апарата за кокице који ће општина поставити о свом трошку, на атрактивној локацији у Кнез Михаиловој улици, наспрам Библиотеке града Београда. Рок за постављање је до 01.03.2013. године.

Право учешћа на конкурсу, имају сва пословно и здравствено способна физичка лица, која су незапослена дуже од једне године, да, до момента пријаве на конкурс нису заснивала радни однос, да су у Националној служби запошљавања уредно евидентирани, као и да имају пребивалиште на Старом граду дуже од једне године непрекидно.

Пријаве се подносе Комисији Већа, у року од 15 дана од данашњег дана – дана када је конкурс објављен у дневном листу „Блиц“, препорученом пошиљком на адресу: Градска општина Стари град у Београду, са назнаком „Конкурс за тезгу за незапослена лица“, Београд, Македонска број 42, или преко Писарнице Управе.

Такође, Комисија је поновила конкурс за непопуњена места за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, са роком постављања до 01.03.2013. године.

Конкурсом који ће се спровести путем усменог јавног надметања су обухваћени су апарати за кокице , ротациони сталци за продају штампе, тезге за продају уметничких сувенира, сталци за продају балона, тезге – колица за продају освежавајућих напитака, тезге за продају цвећа, тезге за продају књига и конзерватори за сладолед.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 16. маја 2012. године са почетком у 10 часова, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у сали 1 на првом спрату, а Комисија ће најдаље у року од осам дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта.

Информације у вези ових Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859, или лично у просторијама Управе градске општине, на првом спрату зграде у улици Македонска број 42, у канцеларији број 17, почев од првог наредног радног дана, од дана објављивања конкурса.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ