РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛА И НАБАВКА ОПРЕМЕ

Општина Стари град определила је додатна новачана средства Ваздухопловној академији у износу од 404 хиљаде динара за замену прозора и поставку подпрозорских даски са унутрашње стране, као и постављање окапница са спољне стране. Иначе, осим наведених радова, општина је раније обезебедила 2.862.000 динара за извођење радова – замену фасадне столарије и репарацију паркета на објекту Ваздухопловне академије.

Општинско веће је донацијом у износу од 133 хиљаде динара омогућило куповину дидактичких средстава за предшколску групу и ученике млађих разреда ОШ „Драган Ковачевић“.

„Већ две године наша предшколска група расте. Тренутно имамо 15 ученика са различитим сметњама. Захваљујући личном ангажовању наставника учионице су адаптиране, али ученици немају средства за слободне активности и игри а већина остаје до пет сати. Захваљујући помоћи коју смо добили од Општине набавићемо две беле магнетне табле са славарицом и бројевима и четири троделна сета (комплети наменских урађених слика за говорне и писане вежбе, познавање природа и друштва и математике. Све ово је намењено слабовидним ученицима“, каже директора школе Оливера Абадић.