ОМЛАДИНЦИ ЧИСТЕ СНЕГ

Градска општина Стари град ангажовала је три омладинца за поделуиндустријске соли грађанима и скупштинама станара по Месним заједницама.

Грађани могу преузети од пет до 20 килограма соли. Такође, данас је ангажовано и девет омладинаца на чишћењу снега и леда на локацијама испред јавних установа.

Поред тога, комунална инспекција наставила је са редовном контролом чишћења снега и леда на територији Старог града.

Подсећамо да је чишћење снега и леда по градској Одлуци обавеза свих грађана, а казне за ове прекршаје износе 2.500 динара за физичка и 12.500 динара за правна лица.