РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ“

Општина Стари град потписивањем уговора са Скупштинама и саветима станара зграда наставља реализацију програма „Заједно за вашу зграду“, у складу са планираном динамиком.

Марко Бастаћ, члан Општинског већа, који је задужен за реализацију програма, каже да је до сада потписано 75 уговора са зградама, од укупно 280 пријава које су пристигле на конкурс. Уговори се потписују сукцесивно како комисија обради пристигле пријаве. За разлику од сличних акција других општина целокупни поступак ће водити управо скупштине/савети станара.

Поступак је према условима конкурса једноставан.

– По закључења уговора средства које је обезбедила Општина, у висини до 200.000 динара, уплаћују се на рачуне скупштина/савета зграда у року од 15 дана. Од тог тренутка рок за завршетак радова је 90 дана. Након радова доставља се извештај о утрошеним средствима, у складу са законским прописима. Извештај се доставља у затвореној коверти, са назнаком ’’Заједно за вашу зграду’.

Комисија позива све који су конкурисали да имају мало стрпљења јер се скупштине /савети станара зграда које су учествовале у конкурсу редовно позивају на потписивање уговора са Општином пошто се заврши обрада њихових пријава.