РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОТАЦИЈЕ КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Комисија за спровођење конкурса расписала је Jавни конкурс за доделу дотација из буџета ГО Стари град за 2014. годину за набавку радова, услуга и опреме буџетским корисницима из области здравства и социјалне заштите које имају седиште на општини Стари град, a чији је оснивач Република или Град.

Рок за подношење пријава је 13.10.2014. године до 10.00 часова преко писарнице Градске општине Стари град, ул. Македонска бр. 42.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. РАСПИС ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈЕ (ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА)

2. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ (ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА)