„А 5 ДАНА СОЛУНА?“

Градска општина Стари град и општинска Канцеларија за младе позивају све заинтересоване младе са пребивалиштем на општини Стари град, да се пријаве на конкурс „А 5 дана Солуна?“. Конкурс траје до 10. октобра 2014. године.

Пројекат обухвата упознавање учесника са програмом европске престонице младих 2014. – Солуна, знаменитостима града као и српским историјским наслеђем.

Искористићемо прилику да успоставимо контакт са релевантним представницима локалне заједнице из области предузетништва, заштите животне средине, волонтирања и невладиног сектора.

На студијско путовање креће се 22. октобра из Београда, а датум повратка у Београд је 27. октобар.

Подносиоци пријава морају испунити критеријуме који су постављени у упутству за подношење пријава за конкурс „А 5 дана Солуна?“

Упутство, формулар и пратећа изјава за подношење пријава су доступни и могу се преузети на сајтовима www.starigrad.org.rs (преузми линкове испод “Конкурсна документација” у дну вести) и www.kzmstarigrad.org.rs или у просторијама Канцеларије за младе Стари град – Македонска 42, 4. спрат, канцеларије 75 и 76 сваким радним даном од 10-15 часова.

За додатне информације можете се обратити на телефоне Канцеларије за младе 011/3300-657 и општинског Контакт центра 011/785-2-999, или путем мејла на kzmstarigrad@gmail.com.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:

– препорученом поштом на адресу: Градска општина Стари град, Град Београд, Македонска 42, соба 75, посредством курира или личном доставом на писарницу Градске општине Стари град, Македонска 42, Канцеларија за младе, соба 75

Коверат мора да садржи назнаку: КОНКУРС: „А 5 дана Солуна?“, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи формулар за пријаву са пратећом документацијом.

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или мејлом) или достављене на друге адресе неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 10. октобар 2014. године до 15 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

1. УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

2. ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ