РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОТАЦИЈЕ КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ОБРАЗОВАЊА

Комисија за спровођење конкурса расписала је Jавни конкурс за доделу дотација из буџета Градске општине Стари град за 2014. годину за набавку радова, услуга и опреме буџетским корисницима из области образовања и културе који имају седиште на територији Градске општине Стари град, a чији је оснивач Република или Град.

Рок за подношење пријава је 01.10.2014. године, до 10.00 часова, преко писарнице Градске општине Стари град, ул. Македонска бр.42.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА-КУЛТУРЕ“.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Распис јавног конкурса за доделу дотације (образовање и култура)

2. Образац пријаве на Јавни конкурс за доделу дотације (образовање, култура)