НАЦРТ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ

Веће Градске општине утврдило је на седници, која је одржана 25. септембра, нацрт Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Стари град за 2014. годину. Сагледавајући остварење прихода и расхода буџета Градске општине у периоду јануар–септембар 2014. године, а у складу са чланом 63. став 1 Закона о буџетском систему, указала се неопходност доношења ребаланса буџета Градске општине Стари град за 2014. годину.

Наиме, поједини буџетски приходи (приход од закупа пословног простора, порез на зараде) остварени су на вишем нивоу од планираног, а на појединим позицијама појавио се недостатак средстава, па је неопходно приступити усклађивању прихода и расхода на новом вишем нивоу.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Стари град, укупни приходи и примања, утврђени су износу од 915.550.944 динара.

Овако утврђени приходи и примања буџета представљају нови обим средстава за финансирање јавних расхода у 2014. години.

Предлог о новом обиму средстава Веће Градске општине упућује Скупштини Градске општине на разматрање и усвајање, која ће бити одржана у понедељак, 29. септембра.

Нацрт Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Стари град за 2014. годину.