РАНГ ЛИСТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Комисија за спровођење јавног конкурса, за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из буџета Градске општине стари град у 2013. години, дана 01.04.2013. године, донела је одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника који испуњавају услове конкурса. Против ове одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине у року од пет дана од дана објављивања на сајту

(03.04. 2013.)

Одобрена средства корисницима ће бити исплаћена на основу појединачних решења председника градске општине, која ће бити донета по коначности ове одлуке.

Комплетан текст одлуке са ранг листама можете погледати овде.