РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Комисија за oцену програма у области спорта, на основу спроведеног јавног позива, који је расписан 10. новембра, донела је 25.12.2015. године, Одлуку којом се утврђује Ранг листа пријављених учесника по Јавном позиву за достављање предлога годишњих програма у области спорта на територији Градске општине Стари град, који испуњавају услове јавног позива на основу прописаних критеријума.

Редовне активности којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта финансираће се из буџета Градске општине Стари град у 2016. години.

Ранг листу пријављених учесника по јавном позиву из области спорта можете преузети на линку испод ове вести.

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ У ОБЛАСТИ СПОРТА