РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, на основу спроведеног конкурсног поступка, по конкурсу расписаном 03.09.2015. године, донела је Одлуку по којој се утвђује Ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу, за финансирање пројеката невладиних организација из буџета Градске општине Стари град за 2015.годину, који испуњавају услове конкурса.

Ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу, за финансирање пројеката невладиних организација