ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК НА ТЕМУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ИНИЦИЈАТИВУ МИНИСТАРСТВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

У петак 23. јула,  у Градској управи Града Београда одржан је радни састанак на иницијативу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Градске управе Града Београда, на коме је учествовала Невена Додић, заменица председника Скупштине и председница Савета за родну равноправност Градске општине Стари град.

Састанак су координирале Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Сандра Пантелић, начелница Градске управе Града Београда, а учествовали су представници Секретаријата за сдоцијалну заштиту, Секретаријата за здравље, Секретаријата за образовање и дечију заштиту, Градског центра за социјални рад у Београду, Националне службе за запошљавање, Омбдусман Града Београда и  предстваници свих 17 градских општина Града Београда.

Тема радног састанка су биле мере и институционални оквир за остваривање и унапређивање родне равноправности, положај припадника ромске националне мањине, планска акта и алати за примену Закона о родној равноправности, као и спровођење Закона о планском систему за област људских и мањинских права и друштвени дијалог, као и обавезе које произилазе из ових закона на локалном нивоу,

Невена Додић је рекла да: Градска општина Стари град има формиран Савет за родну равноправност, који је задужен за спровођење активности на идентификовању, праћењу, унапређивању, оснаживању и афирмацији положаја жена на подручју ГО Стари град, а да ће у складу са новим Законом о родној равноправности у наредном периоду бити формирана и Комисија за родну равноправност као скупштинско радно тело и да ће Градска општина Стари град испунити све обавезе које су законом прописане за органе јавне власти, како би се стекли услови за остваривање политике једнаких могућности за све грађане Старог града. Такође је навела да је до краја 2021. године планирано доношење стратешког докуменхта ГО Стари град из области родне равноправности, којим ће се дефинисати и прецизирати све активности општине, као и рокови за њихову реализацију и да је започето увођење принципа родно одговорног буџетирања у програме општине, а  за наредну годину ће предлог буџета бити припремљен уз поштовање принципа родне одговорности у програмима.

Гордана Чомић је изјавила да је данашњи састанак први у низу будућих састанака у вези са друштвеним дијалогом на теме равноправности и једнаких могућности за све, најавила је и да ће врло брзо кренути израда подзаконских прописа у вези примене Закона о родној равноправности и Закона о планском систему. Такође је истакла да су захтеви међународне заједнице према Републици Србији превасходно усмерени на унапређење стања родне равноправности и људских и мањинских права на локални ниво, па ће и обавеза јединица локалне самоуправе и градских општина бити да се имплементирају важећи прописи. Став Савета Европе је да Република Србија има одличне законе, али да се они не примењују, па ће надзор над применом на локалном нивоу бити примарна и приоритетна активност Министартсва за људска и мањинска права и друштвени дијалог.