РАДНA ГРУПА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА ПОТРЕБАМА ЗАПОШЉАВАЊА – СТАРИ ГРАД.

У Градској општини Стари град данас је одржан оснивачки састанак “Радне група за унапређивање и прилагођавање образовања потребама запошљавања – Стари град”.

Састанак, на коме су присуствовали представници Националне службе за запошљавање, директори девет средњих школа и Уније послодаваца са Старог града, отворили су Мирјана Божидаревић, председница Општине и Ристо Рацо, члан Општинског већа и представник општине Стари град у истоименој радној групи при Сталној конференцији градова и општина Србије.

Задаци Радне групе при Градској општини Стари град су развијање социјалног дијалога и анализа стратешког значаја образовања на локалном нивоу а у циљу школовања стручних кадрова који су профилисани према потребама привреде на локалном нивоу.

Радна група је основана на основу препоруке Међуодборске Радне групе за унапређивање и прилагођавање образовања потребама запошљавања Сталне конференције градова и општина, коју чине представници три ресорна одбора: Одбора за локални економски развој, Одбора за равномерни регионални развој и Одбора за друштвене делатности.

Задаци Радне групе при СКГО су поред развијања социјалног дијалога и анализе стратешког значаја образовања на локалном нивоу и смањивање регионалних разлика у условима образовања и запошљавања у Србији.