ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕКОЛОШКИХ РАДИОНИЦА

Поводом међународног Дана заштите биолошке разноврсности, Еко Центар, Завод за проучавање културног развитка, Млади истраживачи Србије и Савет за екологију општине Стари град, данас су презентовали еко- радионице у Заводу за проучавање културног развитка.

После поздравне речи Александра Лазаревића, директора Завода за проучавање културног развитка, др Слободан Јовановић, са Биолошког факултета, одржао је веома занимљиво предавање “Презентација биодиверзитета Великог ратног острва”, на коме је говорио заштити аутохтоних биљних и животињских врста, као и борби против инвазивних врста. После краће расправе, на ову тему надовезао се Предраг Пеца Петровић, фармер и биолог из Паштрића, добитник награде покрета „Slow food“ за очување биодиверзитета, као и Милица Пуцар, која је говорила о инвензивним врстама риба

Еко-радионицу „Глобалне промене“ и часопис „Зрнце“ реализованих уз подршку Савета за екологију општине Стари Град представила је Славица Мусић из Еко центра, која се том приликом захвалила општини Стари град.

Милка Гвозденовић и Млади истраживачи Србије представили су програм „Натура 2000“ и оснивање Ресурсног центра.