ПРВА ЕЛЕКТРОНСКА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА У БЕОГРАДУ ИЗДАТА НА СТАРОМ ГРАДУ

Стари град је прва општина у Београду која је издала електронско решење за извођење грађевинских радова. Законом о планирању и изградњи, тј. његовом последњом изменом из 2014. године, прописано је да се од 1. јануара 2016. године процедура за добијање грађевинских дозвола врши електронским путем.

У среду, 27. јануара 2016. године, издато је прво е-решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији улазног степеништа пословног простора у Улици Кондина 26 на општини Стари град.

Од почетка рада Система за електронско подношење пријава издата су само три решења о одобрењу извођења радова и то у Панчеву, Прибоју и на ГО Стари град. Сва три решења издата су на данашњи дан.