ПРОМОЦИЈА ПОРОДИЧНОГ КЛУБА У ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

Промоција ПОРОДИЧНОГ КЛУБА, нове услуге у заједници која је намењена родитељима, деци и младима, узраста од једне до 25 година, одржаће се у понедељак. 17. децембра у 13 часова у Свечаној сали Општине Стари град.

Циљ рада Породичног клуба је психолошка подршка како родитељима тако њиховој деци у изналажењу адекватних начина комуникације, међусобног разумевања и унапређивању њихових односа.

Активности су усмерене ка унапређивању односа у породици заснованих на поверењу и поштовању којима се развија самодисциплина, самоконтрола и саосећање код деце.

Тим стручњака хуманистичке оријентације (психолози, дефектолози, социјални радници,….) који ће радити са децом/младима и родитељима поседује дугогодишње искуство и стручност (терапеути системске породичне терапије, психодраме, гешталт терапије, РЕБТа,…): др Јасна Вељковић, сениор тренер и едукатор клиничке и неклиничке психодраме, Соња Савић, интегративни дечији психотерапеут, Вера Деспотовић, породични психотерапеут и психо драма терапеут, Зоран Остојић, гешталт психотерапеут, Мира Паул, психолог, РЕБТ психотерапеут, Љиљана Марковић, дефектолог, Јелена Вукичевић, дефектолог, Јелена Ивановић, психолог, Гордана Марчетић Радуновић, психодрама терапеут, Данка Армачки, психодрама терапеут, и Драган Костић, организатор из Центра за персонални развој.

У најави промоције Породичног клуба каже с да је “циљ васпитања да се дете осамостали и постане одговорни грађанин који брине о себи, другима и свету у коме живи, и у правцу тог циља се родитељима даје подршка да своје дете током одрастања виде као субјект социјализације, као активно и одговорно, с правом и капацитетом да активно учествују у свом одрастању. А детету су потребни родитељи који су јасни, одређени, отворени да саслушају, имају поверења у своје дете, али и спремни да поставе границе и правила и да их се придржавају.”

Активности у Породичном клубу ће се одвијати у форми групног рада и то паралелно са родитељима и њиховом децом. Рад са групама деце/младих ће се одвијати у пригодним просторима, примереним узрасту; по 10 предвиђених тема за узрасте 1 – 7 год, 7 – 11 год, 11- 15 год. 15 – 18 год. и 18 – 25 год.

Циљ групног рада са младима је пружање подршке адолесцентима у периоду којег карактеришу велике психичке промене, дилеме и питања на пољу мишљења, сексуалности, односа према ауторитету, питање зависности/независности и однос према вршњацима. Рад у групи задовољава потребу младих за припадањем, међусобним препознавањем и за вршњачком подршком.

Породични клуб почиње са радом у јануару 2019. године.