ПРОЈЕКАТ „SIMBIO CITY 2018″ – РЕЗУЛТАТИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ СТАРОГРАЂАНА (GRID МЕТОДA)

Влада Шведске је 2017. године изабрала Градску општину Стари град као учесника у двогодишњем програму „Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach“.

У пројекту, скраћено названом „Simbio City 2018″, партнерски учествују градови из Турске, Македоније и Украјине, а његову реализацију технички су подржали Шведски међународни центар за локалну демократију (Swedish International Centre for Local Democracy), СКЛ Интернационал (SKL International) и Стална конференција градова и општина из Србије.

Циљ „Simbio City 2018″ је да се учесницима пренесу знања и искуства у вези са унапређењем квалитета живота грађана, кроз испробане методе којима се остварује инклузивно и холистичко планирање, а све са интенцијом стварања одрживих градова.

„Старограђани морају да се питају, да учестују у доношењу одлука и спровођењу решења, јер без учешћа грађана нема ни препознавања проблема, ни решења неких проблема у локалној заједници, као ни планирања даљег и одрживог развоја града, што је у основи и срж локалне демократије! – истичу испред староградског тима пројекта Милан Церовац, члан Већа општине, и Снежана Исаковић, из Одељења за грађевинске послове.

Општински пројектни тим је у оквиру јубиларне 10 – те „Јевремове – улице сусрета”, манифестације која традиционално организује поводом Дана и славе општине Стари град, у недељу, 1. априла, анкетирала суграђане применом GRID методе. На основу тога детерминисане су области које су грађанима важне, а истовремено су се добила сазнања шта грађани „желе а имају” или „желе а немају” у довољној мери на Старом граду.

Старограђани су тако имали могућност да бирају максимално три појма која „желе и имају“ (садашње стање), тако што су означавали црвену тачку у изабрана поља, односно зелену тачку у поља за три појма која „желе а немају“ (жељена будућност), од наведених 12 појмова: приступачност, пешачке зоне, зеленило, аутомобили, безбедност, дечија игралишта, бицикли, различити садржаји, зелени кровови, квалитет становања, урбани џепови и урбани мобилијар.

Истраживачи тима су користили две табле са табелама, а фотографије табела након партиципације приказане су на слици број 1.

Занимљиво је уочити да су табеле готово истоврсно попуњене, што указује на то да се добијени подаци могу сматрати релевантним.

У анкети је учествовало 76 испитаника, од којих је 78% са Старог града (59), шеснаесторо је са других општина, занимљиво је да је један испитаник био страни туриста. Међу учесницима анкете било је 42 жене и 34 мушкараца, што у процентима износи 42,55% испитаника лепшег пола и 34,45% мушкараца.

Резултати партиципације грађана приказани су табеларно и на дијаграмима.