ОД НЕДАВНО НА ОБИЛИЋЕВОМ ВЕНЦУ: ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЛИЧНУ КАРТУ И ПАСОШ

Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош више се не обавља у улици Мајке Јевросиме, већ на Обилићевом венцу број 2 у згради „Танјуга” где се сада налази Полицијска станица „Стари град”.

Како је саопштено, термине у Полицијској станици Стари град могу заказати грађани који имају стално пребивалиште на територији Града Београда, а заказивање се може извршити појединачно или за чланове уже породице (максимално за четири члана). Документа за које се врши заказивање су лична карта, путна справа (пасош) или заједно лична карта и путна исправа.

Приликом доласка у заказано време потребно је са собом понети сва неопходна документа као и доказ о уплати такси.

Списак докумената и бројеве текућих рачуна за уплату административних такси (сврху, примаоца, позив на број…) можете видети на www.mup.gov.rs.

ПС Обилићев венац број 2:

Личне карте и пасоши – пријем 274-0000 лок. 41529

Регистрација возила 274-0000 лок. 41529

Личне карте и пасоши – уручење 274-0000 лок. 41530

У ПС у Мајке Јевросиме 33 остали су послови оружја и држављанства: централа је 3239-731 лок. 4132