ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на рестаурацији фасаде стамбеног објекта у улици Кондина број 9 у Београду.

Понуде се подносе до 01.07.2013. године, до 10,00 часова.