ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова чија укупна планирана средства, које Градска општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем јавног позива за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 4.800.000,00 динара. Од те суме је 2.400.000,00 динара определила Градска општина, а 2.400.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.

Јавни позив за привредне субјекте је расписан 26.05.2022.