ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДЕО КОМПЛЕКСА “СКАДАРЛИЈА”

Савет за архитектуру и урбанизам Скупштине општине Стари град организујепрезентацијуУрбанистичког пројекта који је израђен у сладу са Детаљним урбанистичким планом комплекса “Скадарлија” и Генералним планом Београд 2021.

Презентација предметног Урбанистичког пројекта биће одржана у среду 20. фебруара 2008.године у 18,00 сати у великој сали општине Стари град, улица Македонска 42 (у приземљу).

Урбанистички пројекат је део комплекса “Скадарлије”, који се налази на месту бивше пиваре “Бајлони”. Предвиђа се реконструкција, доградња и изградња комерцијално-пословног и пословно-стамбеног објекта у Цетињској улици број 15 у Београду. Обрађивач плана је радни тим са Архитектонског факултета Универзитета у Београду, који чине професор Бранислав Стојановић, дип.инж.арх. и Бранка Тмушић-Стојановић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је “STAR IMMOBILLIARE” д.о.о из Београда, Цетињска 15.