НОВА ОПРЕМА ЗА ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Дугогодишња успешна сарадња и помоћ коју општина Стари град пружа Факултету ликовних уметности се наставља тако да је из буџета општине издвојено 712.720 динара за набавку 120 столица, 50 столова и два видео бима. После сређивање зграде, нова опрема ће знатно допринети раду факултета.