ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ГАРАЖА

Презентација нацрта Плана генералне регулације мреже јавних гаража, са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, одржаће се сутра, 14. децембра, у 14 часова у свечаној сали општине Стари град, Македонска 42. Јавни увид у нацрт Плана траје је од 15. новембра до 15. децембра у згради Градске управе, Улица 27. марта 43-45.