ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ

На седамнаестој седници Скупштине Градске општине Стари град, која је одржана данас, 9. децембра, присуствовало је 52 од 56 одборника колико броји пун сазив Скупштине. Одборници су већином гласова усвојили ребаланс буџета Градске општине за 2010. годину, тако да опредељени укупни приходи и примања, расходи и издаци за ову годину износе 1.384.995.000 динара, и за 78.771.907 динара су мањи у односу на планиране ребалансом буџета из јула текуће године. Ребаланс је извршен на основу смањења текућих прихода буџета. Наиме на основу решења градоначелника од 10.11. 2010. о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2010., измењен је однос расподеле средства, тако да се приходи од закупа распоређују у односу 43 одсто граду Београду и 57 одсто Градској општини, што умањује планиране приходе. Тиме су се стекли законски услови за ребаланс буџета Градске општине Стари град у складу са чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему. Одборници Скупштине у наставку седнице усвојили су „Предлог решења о образовању штаба за ванредне ситуације на територији ГО Стари град“ у складу са Законом о ванредним ситуацијама и Законом о одбрани РС. Предлог решења одборницима је образложио Бићанин Раде, самостални полицијски инспектор МУП-а Србије Управе за ванредне ситуације и начелник новоформираног Општинског штаба. Као трећу тачку дневног реда Скупштина је разматрала и усвојила „Извештај о раду председника градске општине и Већа градске општине Стари град за период јануар – новембар 2010 . године“, а известилац је била председница градске општине Мирјана Божидаревић.