ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

У великој сали ГО Стари град, у уторак 3. марта, са почетком у 18 часова, одржаће се презентацијa Нацрта плана детаљне регулације блока између улица Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине. Нацрт плана презентоваће архитекта Игор Марић, руководилац пројекта из Института за архитектуру и урбанизам Србије и Десанка Тодеско, председница Савета за архитектуру и урбанизам ГО Стари град.

У општини Стари град, у Одсеку за информисање, од 19. фебруара до 13. марта, сваког дана од 9 до 15 сати, траје јавни увид Нацрта плана детаљне регулације блока између улица Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину. План је доступан на увид и у Градској управи, у сали II у сутерену, у Улици 27. марта 43-45.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 11 до 15 часова у згради Градске управе, у 27. марта бр.43-45 (сала II у сутерену) и средом и петком од 11 до 15 часова у просторијама Градске општине Стари град, Македонска бр. 42.

Писмене примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта бр. 43-45, најкасније до 13. марта 2009. године.
Јавна седница одржаће се 7. априла 2009. године у 13 часова, у згради Градске управе, у 27. марта бр.43-45 (сала II у сутерену).

НА СЛИЦИ: СЕДНИЦА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ