ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ПЛАНА КОСАНЧИЋЕВОГ ВЕНЦА

У свечаној сали општине Стари град у приземљу, у уторак 16. јануара 2007. године у 18 сати, одржаће се јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације Просторне целине Косанчићев венац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину. Том приликом, урбaнисти из “Урбанистичког завода Београда” ће образложити Нацрт плана.

Косанчићев венац ће задржати свој културно-историјски идентитет али наћи ће се ту и места за пуно новог, речено је приликом представљања предлога регулационог плана просторне целине Косанчићевог венца у пуној сали општине Стари град.

Постојећи простор од сто хиљада квадрата моћи ће да се прошири са додатних 77.000 метара квадратних. Међу изменама које ће уследити најзначајнија је изградња видиковца и Меморијалног центра на месту где је некада била Народна библиотека.
Овај стари део Београда добиће нови културни и трговачки центар уместо данашње бетон хале.

Нацрт плана детаљне регулације (ПДР) Просторне целине Косанчићев венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је на јавни увид у периоду од 09.01. до 09.02.2007. године у просторијама Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића број 6 у холу у приземљу. Уторком и четвртком од 11 до 15 сати биће присутни одговорни урбанисти, како би могли да одговарају на питања грађана. Заинтересована лица могу да доставе своје писане примедбе на планирана решења, најкасније до краја јавног увида, тј. до 9. фебруара 2007. године искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, 27. марта 43-45, у организационој јединици Градске управе града Београда у чијој је надлежности спровођење процедуре доношења урбанистичких планова, сходно члану 53. Закона о планирању и изградњи.

Позивају се заинтересовани грађани, стручњаци, надлежни представници струковних организација и сви заинтересовани грађани да присуствују овом скупу, а све у циљу постизања што бољих решења ове важне Просторне целине, чија граница обухвата територије општина Стари град и Савски венац.