ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара по партијама,Партија 1. набавка таблета (преносиви рачунари), Партија 2. набавка usb меморија, за награђивање ђака генерације и вуковаца основних школа