ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електричне енергије за потребе Градске општине Стари град