ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – потрошног канцеларијског материјала за потребе Градске општине Стари град