ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда за јавну набавку извођења радова на рестаурацији и ревитализацији фасаде стамбеног објекта зграде у улици Господар Јевремова број 57 у Београду.