ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка потрошног материјала за одржавање хигијене пословних просторија Градске општине Стари град