КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка потрошног материјала за одржавање хигијене пословних просторија Градске општине Стари град