ПОМОЋ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ И НАБАВКУ РАЧУНАРА

Помоћ за грађевинске радове и набавку рачунарске опреме

На седници Општинског већа Старог града за допунске радове на реконснструкцији зграде у Кнез Михаиловој 53-55 додељено је 3.079.589 динара.

За извођење грађевинско-занатских радова Музичка школа “Др војислав Вучковић” добила је 490.000, Математичка гимназија 11.600.000 и Правно биротехничка школа 650.000 динара. За набавку пет рачунара, два ласерска штампача, скенера и једног штампача у боји Библиотека “Ђорђе Јовановић” добила је 399.500 динара. Етнографски музеј је од општине добио 365.500 динара за куповину једног рачунара, видео бима и дигиталне камере, а Завод за заштиту споменика културе 450.000 динара за набавку скенера А3 формата и мрежне верзије “аутокеда”. Центру за социјални рад упућено је 289.000 динара, такође за куповну рачунарске опреме (четири рачунара и два ласерска штампача). Удружењу ликовних уметника Србије додељено је 476.000 динара за куповину три рачунара, три ласерска штампача, видео бима и дигиталне камере. Педагошком музеју је на истој седници Општинског већа додељено 195.500 динара за куповину једног рачунара, колор штампача и додатне пратеће опреме, док је Музеју Примењене уметности додељено 255.000 динара за набавку три штампача и три рачунара.