ПОМОЋ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗАДУЖБИНИ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

У Задужбини Илије М. Коларца, захваљујући општини Стари град, завршени су радови на поправци крова изнад хола и дела ка Великој дворани, којима је спречено даље прокишњавање и пропадање хола концертне сале, једне од најакустичнијих музичких дворана у свету. Такође, урађена је замена дотрајале прозорске столарије, као и опремање тоалета на четвртом спрату зграде, који дуго нису били у функцији. Општина је за ове, неохопдне радове издвојила 2,6 милиона динара.

– Објекат има више од четири и по хиљаде квадратних метара и само редовним инвестиционим одржавањем можемо да стварамо услове за рад Коларца као значајне културне установе Београда и Србије. Сарадња општине и Задужбине је пример како се улагање локалне самуправе враћа широј друштвеној заједници кроз нове програме у области културе, уметности и додатног образовања садашњих и будућих генерација уметника и публике – каже Јасна Димитријевић, директорка Задужбине Илије М. Коларца.

Коларац је 2013. такође, захваљујући средствима општине, обновио бину концертне дворане, опремио некадашње атељее у креативне радне просторе, и извршио замену дела унутрашње фасадне столарије у програмским салама.