ПОМОЋ ОПШТИНЕ ШКОЛАМА

Веће општине Стари град одлучило је да настави улагање у основне и средње школе које се налазе на територији општине. Основној школи за заштиту вида „Драган Ковачевић“ опредељено је шест милиона динара за извођење грађевинско-занатских радова на инсталацији елекричног осветљења, громобрана и унутрашње хидрантске мреже. Осим тога, општина Стари град покрила је трошкове исхране за социјално угрожене ученике ове школе.

Грађевински радови планирани су и у Трговачкој школи. Вредност радова на хидрантској и електро мрежи је 2,6 милиона динара.

За Електротехничку школу „Никола Тесла“ општина је одобрила 280.000 динара за набавку 25 школских табли.