ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – 530 преносивих рачунара за потребе основних школа са територије Градске општине Стари град