ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПОВОДОМ ПРОГРАМА “ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ 2013.”

Поштовани Старограђани,

Градска општина Стари град трећу годину за редом организује акцију „Заједно за вашу зграду“. На јавни позив за су/финансирање радова на одржавању стамбених зграда у 2013. години, пристигло је 453 пријаве скупштина и савета зграда, а рок за пријаву био је 28. фебруар ове године.

Комисија је по пријему свих пријава, приступила провери документације, према условима јавног позива. Комисија је 28. маја објавила списак са 187 скупштина и савета зграда које су се за акцију пријавиле први пут, са напоменом да ће општина су/финансирати радове према спецификацији трошкова извођача радова достављених у пријави, у износу до 200 хиљада динара. Објављено је такође, и да ће се скупштинама и саветима станара зграда које су се пријавиле по други и трећи пут, средства одобрити у 2014. години.

Одлука је донета на основу опредељених и наменских средстава за акцију „Заједно за вашу зграду“, која су планирана у буџету за 2013. годину. Након објављивања списка требало је да се приступи потписивању одлука и уговора председника скупштина и савета станара зграда са Градском општином Стари град, што је правни основ за пребацивање средстава, како би се кренуло у реализацију.

Међутим, Народна скупштина Републике Србије донела је 29. маја сет пореских закона којима се смањују текући приходи Града Београда и 17 градских општина. Тако је Градска општина Стари град ускраћена за 238 милиона динара, што износи 20,41 одсто средства у буџету мање, у односу на првобитно планирана средства за 2013. годину.

Новом прерасподелом прихода општина је дошла у ситуацију да не може да донесе Одлуку о ребалансу буџета у складу са Измењеном Одлуком о обиму средстава, јер су опредељени приходи мањи у односу на већ створене обавезе.

Нажалост, због новонастале ситуације, општина није у могућности да ове године исплати сва одобрена средства скупштинама и саветима зграда у акцији „Заједно за вашу зграду“ за 2013. годину. Општина ће се потрудити да у што краћем року испуни обавезе према својим суграђанима, и успешно заврши реализацију и овог пројекта.

Средства ће се сукцесивно пребацивати на рачун скупштинама и саветима станара оним темпом како она буду пристизала у буџет општине, Такође, председници скупштина станара и савета станара биће телефонски обавештавани да дођу у општину и потпишу уговор о су/финансирању радова унутар и око зграде. Када буду била исплаћена средства свим зградама које су конкурисале први пут, путем јавног информисања, односно на општинском сајту и у листу „Информатор“, биће објављен списак зграда које су учествовале други и трећи пут, а њима ће средства бити исплаћивана по истом принципу као и зградама које су се пријавиле први пут.

Акције попут „Заједно за вашу зграду“ оснажују дух и припадност локалној заједници, подстичу институционално организовање станара и уводе модеран начин расподеле средстава. Сарадња и комуникација Старограђана са општином, показала се као веома успешна, јер је дала брзе и видљиве резултате. Заједно смо уредили 592 зграде. Поносни смо јер је све урађено у време економске кризе. „Заједно за вашу зграду“ је успешан модел партнерства и помоћи суграђанима, и поред законске обавезе да су власници станова ти који би требало да воде рачуна о заједничким деловима зграда и просторија.

С обзиром да је наша општина увек излазила у сусрет суграђанима и разумела ваше потребе, трудићемо се да ту праксу наставимо и у будућности и успешно завршимо реализацију и овог пројекта.

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

Овом приликом вас обавештавамо да су се појавилe фирме који иду по зградама са објављеног списка и лажно се представљају, у име општине Стари град, као потенцијални извођачи радова који могу убрзати процес добијања средстава за те зграде. Наглашавамо да Градска општина Стари град није склопила никакав уговор ни са једним извођачем радова у оквиру акције „Заједно за вашу зграду“. Избор извођача радова је право које је у надлежности скупштина и савета станара зграда. ГО Стари град напомиње да ниједна зграда до сад није добила средства у оквиру акције „Заједно за вашу зграду“ за ову годину.

Молим Вас за разумевање и стрпљење због новонастале ситуације која нас је, не нашом вољом, све погодила и условила да се продужи рок реализације заједничког циља да Стари град буде боље и лепше место за живот, јер Старограђани то заслужују.

Председник комисије „Заједно за вашу зграду“

Марко Бастаћ

* Објављено и у Информатору Градске општине Стари град, Септембар 2013, број 63.