ПОДРШКА НЕВЛАДИНОМ СЕКТОРУ

Одлуком Већа ГО Стари град за редовне активности и рад у текућој години одобрена су средства за општинску организацију Црвеног крста Стари град у износу од 561.036 динара, Друштву за бригу о старим лицима опредељено је 720.696 динара, а организацији Пријатељи деце Стари град 1.039.084 динара. За редовне активности и рад Друштва за помоћ особама ометеним у развоју намењено је 1.412.640 динара, Друштву за церебралну парализу, дечју парализу и плегије Стари град издвојено је 269.400 динара, за активности Документрано информативног центра „ Веритас“ 480.000 динара и за Општински одбор СУБНОР-а Стари град, 96.000 динара средстава из буџета ГО Стари град.