ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Општинско веће Градске општине Стари град донело је решење о финансирању невладиних организација у периоду јануар – децембар 2009. годинe.
Тако ће се са буџетске позиције 8 ГО Стари град – донације невладином сектору, за потребе Пећке патријаршије и манастира Високи Дечани издвојити 600.000 динара. За активности општинске организације Црвеног крста 561.000 динара. За рад Документационо информационог центра „Веритас“ одобрено је 600.000 динара, Друштву за бригу о старим лицима 720.000 динара, а за организацију Пријатељи деце Стари град 1.039.000 динара. Пројекте и активности Друштва за помоћ особама ометеним у развоју општина ће помоћи са 1.412 000 динара док ће се са 269.400 динара финансирати рад Друштва за церебралну парализу, дечју парализу и параплегију Стари град.
Градска општина Стари град ће и у наредном периоду сходно буџетским средствима подржати појединачне активности и пројекте невладиног сектора које су од ширег друштвеног значаја.